Vedoucí souboru...

Jaroslava Vondráková - organizační a umělecký vedoucí souboru
Magdaléna Lempochnerová - umělecký vedoucí

Jája Magda


Kdo nám pomáhá...

Alena Holíková - taneční pomoc při zkouškách a vystoupeních, správce webových stránek

Jaroslava Tůmová st. - příprava soustředění

Josef Tůma - člověk pro všechno

Veronika Havlová - fotograf, kameraman