Povídání o letních dětských táborech, které VONIČKA pořádá.